Čerstvě pražená výběrová káva
s neobyčejným příběhem

Společensky prospěšný cíl

V našem provozu pražírně kávy sledujeme společensky prospěšný cíl a zaměstnáváme a začleňujeme osoby se zdravotním postižením či jinak znevýhodněné na trhu práce.

Sociální prospěch

 • Integrujeme osoby se zdravotním postižením a ze sociálně znevýhodněných skupin. Našim dlouhodobým cílem je zaměstnávat 80 % osob z těchto skupin. V sociální podniku zaměstnáváme na hlavní pracovní poměr 8 kolegů, z toho 6 jich spadá do cílové skupiny.
 • Všichni zaměstnanci se znevýhodněním pracují na snížený pracovní úvazek a umožňujeme jim nepravidelnou pracovní dobu.
 • Zaměstnancům poskytujeme psychosociální podporu prostřednictvím speciální pracovní pozice poradkyně, která se zaměstnanci pracuje na jejich individuálním rozvoji. Hlavním kritériem pro jejich hodnocení není jen jejich výkonnost, ale především snaha a chuť pracovat. S každým zaměstnancem byl sepsán individuální plán osobního rozvoje a dovedností. Tyto plány jsou s každým zvlášť pravidelně (cca 1x za 3 měsíce) vyhodnocovány a aktualizovány. 
 • Chceme, aby všichni naši zaměstnanci cítili, že mají nemalý vliv na směrování celého spolku. Tím dochází k posilování jejich sebevědomí, což podporuje jejich psychosociální a společenský růst – je to jedním z hlavních cílů našeho sociálního podnikání, dosáhnout toho, aby naši zaměstnanci věděli, že právě oni se podílejí na úspěchu sociálního podniku.
 • Naši zaměstnanci se podílejí na směrování podniku, jeho rozvíjení, propojování s místními skupinami. V rámci výroby, provozu, nákupu surovin, služeb a dalších komodit bereme na vědomí jejich zkušenosti. Společně probíráme náměty ke zlepšení, připomínky a názory. Dochází k pravidelným setkáním se členy představenstva spolku i dalšími zaměstnanci spolku. Zaměstnanci mají jednou týdně společnou poradu s vedením podniku. Setkání začíná informacemi o uplynulém týdnu, zhodnocením hospodaření, stavem zakázek a výhledem do budoucna. Součástí je diskuse, nejčastěji se věnuje tématu rozvržení zakázek mezi zaměstnance, rozhodování o tom, jestli máme síly a kompetence pro další přijímání zakázek a jakých. Minimálně jednou týdně dochází také k individuálnímu setkání zaměstnance s vedením podniku. Přibližně každé 3 měsíce se neformálně schází všichni zaměstnanci podniku s vedením podniku.
 • Sociální podnik pravidelně umožňuje jednotlivým zaměstnancům vzdělávání dle jejich potřeb vycházejících z vykonávané pracovní pozice a spolupracujeme za tímto účelem i s dalšími organizacemi (např. Šance na vzdělání o. p. s., MPSV). Věnujeme pozornost i internímu vzdělávání zajišťovanému našimi zaměstnanci (např. komunikační dovednosti, tvorba textů, IT dovednosti). Každoročně probíhá školení řidičů, školení BOZP a PO a hygienických zásad, školení první pomoci s důrazem na pomoc dle onemocnění, která se v sociálním podniku vyskytují. Každý rok mají zaměstnanci neomezenou možnost vybírat si z nabídky školení na seduo.cz (Leadership, obchodní dovednosti, jazykové kurzy, osobní rozvor, IT kurzy, HR, právo, marketing). Tyto kurzy jsou ukončovány testem. Po jeho úspěšném dokončení získají zaměstnanci certifikát o jeho absolvování.
 • Zaměstnanci sociálního podniku se v roce 2020 účastnili vzdělávacího projektu Šance na restart (školitel Šance na vzdělání, z. ú); Úvod do G Suite – bezpečnost v cloudu, hesla a Chrome (školitel Pavel Minář), iCloud a bezpečnost na Macu (školitel Martin Světlík), Funkce Excel a tipy a triky pro Excel (školitel Pavel Lasák), Jak se stát autoritou (školitel Eva Marková), Efektivní delegování: jak posilovat pravomoci pracovníků (školitel Rasťo Duriš), Home office a vedení týmu na dálku: praktické tipy pro manažery (školitel Zdenka Studená), Mindfulness – Jak se zbavit stresu a napětí i když nestíháte (školitel Katarzyna Korda Jedzoková), kurzy anglického jazyka (školitel Bronislav Sobotka).
 • Naši zaměstnanci si mohou nakoupit produkty spolku za zvýhodněné ceny, které jsou nižší než velkoobchodní ceny.
 • Pomáháme rozvíjet a školit další sociální podniky, které se chtějí specializovat na dobrou a udržitelnou gastronomii a turismus.

Ekonomický prospěch

Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.
Minimálně 51 % zisku reinvestujeme do rozvoje – do dalšího rozvoje pražírny, rozšiřování nabídky, marketingu, neziskových aktivit spolku.
Z výsledků hospodaření vytváříme rezervu pro obnovu vybavení, případně pro realizaci rozvojových záměrů. Za rok 2020 byl zisk sociálního podniku 159 616,30. Ten byl použit na spolufinancování vybavení pražírny (kávovary, mlýnky, filtrace na vodu), dodávky a osobního vozidla. 

Environmentální prospěch

 • Dbáme na to, aby naše podnikatelské činnosti byly v souladu s principy ochrany krajiny a přírody.
 • Zohledňujeme environmentální aspekty při výrobě, spotřebě a prodeji.
 • Naše pražičky jsou moderní zařízení vyrobená díky moderním hořákům s cílem minimalizovat množství plynu potřebného pro pražení.
 • Používáme energeticky úsporné spotřebiče a ekologické čisticí prostředky pořizované v mělnických prodejnách. Zbytky z pražení kávy jsou ukládány do popelnice na bioodpad. Pro dodávky IT techniky využíváme darů firem, v případě nákupů preferujeme recyklované výrobky.
 • Klademe důraz na zásady tzv. zeleného úřadování (recyklovaný papír, další kancelářské potřeby). Pro zasílání a výplně zásilek používáme již dříve použité kartóny a obaly. Zákazníkům nezasíláme papírové faktury, pouze elektronické.
 • Nepoužíváme v budovách klimatizaci, tím šetříme životní prostředí.

Místní prospěch: podpora komunity a lokálního podnikání

 • Při výběru pracovníků spolupracujeme s místními aktéry. Výběr zaměstnanců z cílové skupiny realizujeme ve spolupráci s Kontaktním pracovištěm Úřadu práce Mělník.
 • Přednostně uspokojujeme potřeby místní poptávky (např. Kafe Mělník, Dům řemesel Arcadis Vysoká, Hotel Kokořín, MEKUC ad.). Svojí činností napomáháme i k oživování CHKO Kokořínsko. A to jak v roli zaměstnavatele, tak propagací oblasti a místa jako takového.
 • Aktivně spolupracujeme s místními gastro provozovnami, penziony, hotely, turistickými a informačními centry, lokálními politickými aktéry. Taktéž se Školním statkem Mělník a Českou zemědělskou univerzitou, která zde má středisko praktické výuky.
 • Zapojujeme se do lokální osvěty a charitativních akcí, například benefice „Mělník hraje PRO“, dodáváme kávu do Domova pro seniory.
 • Vždy, když je to možné, spolupracujeme s místními dodavateli (např. při úpravě pražírny u rozvodu plynu a instalace komínů).
 • Vzhledem k dominantní komoditě, kterou je káva, nemáme bohužel možnost využívat místních dodavatelů. Avšak dílčí dodávky, jako například tisk etiket, jsou řešeny ve spolupráci s místní tiskárnou. Veškeré vybavení prostorů (maloobchodní nákupy) jsou taktéž realizovány u místních dodavatelů v lokalitě Mělníka.