Čerstvě pražená výběrová káva
s neobyčejným příběhem

Společensky prospěšný cíl

V našem provozu pražírně kávy sledujeme společensky prospěšný cíl a zaměstnáváme a začleňujeme osoby se zdravotním postižením či jinak znevýhodněné na trhu práce.

Sociální prospěch

 • Integrujeme osoby se zdravotním postižením a ze sociálně znevýhodněných skupin. Našim dlouhodobým cílem je zaměstnávat 80 % osob z těchto skupin. V sociální podniku zaměstnáváme na hlavní pracovní poměr 8 kolegů, z toho 6 jich spadá do cílové skupiny.
 • Všichni zaměstnanci se znevýhodněním pracují na snížený pracovní úvazek a umožňujeme jim nepravidelnou pracovní dobu.
 • Zaměstnancům poskytujeme psychosociální podporu prostřednictvím speciální pracovní pozice poradkyně, která se zaměstnanci pracuje na jejich individuálním rozvoji. Hlavním kritériem pro jejich hodnocení není jen jejich výkonnost, ale především snaha a chuť pracovat. S každým zaměstnancem byl sepsán individuální plán osobního rozvoje a dovedností. Tyto plány jsou s každým zvlášť pravidelně (cca 1x za 3 měsíce) vyhodnocovány a aktualizovány. 
 • Chceme, aby všichni naši zaměstnanci cítili, že mají nemalý vliv na směrování celého spolku. Tím dochází k posilování jejich sebevědomí, což podporuje jejich psychosociální a společenský růst – je to jedním z hlavních cílů našeho sociálního podnikání, dosáhnout toho, aby naši zaměstnanci věděli, že právě oni se podílejí na úspěchu sociálního podniku.
 • Naši zaměstnanci se podílejí na směrování podniku, jeho rozvíjení, propojování s místními skupinami. V rámci výroby, provozu, nákupu surovin, služeb a dalších komodit bereme na vědomí jejich zkušenosti. Společně probíráme náměty ke zlepšení, připomínky a názory. Dochází k pravidelným setkáním se členy představenstva spolku i dalšími zaměstnanci spolku. Zaměstnanci mají jednou týdně společnou poradu s vedením podniku. Setkání začíná informacemi o uplynulém týdnu, zhodnocením hospodaření, stavem zakázek a výhledem do budoucna. Součástí je diskuse, nejčastěji se věnuje tématu rozvržení zakázek mezi zaměstnance, rozhodování o tom, jestli máme síly a kompetence pro další přijímání zakázek a jakých. Minimálně jednou týdně dochází také k individuálnímu setkání zaměstnance s vedením podniku. Přibližně každé 3 měsíce se neformálně schází všichni zaměstnanci podniku s vedením podniku.
 • Sociální podnik pravidelně umožňuje jednotlivým zaměstnancům vzdělávání dle jejich potřeb vycházejících z vykonávané pracovní pozice a spolupracujeme za tímto účelem i s dalšími organizacemi (např. Šance na vzdělání o. p. s., MPSV). Věnujeme pozornost i internímu vzdělávání zajišťovanému našimi zaměstnanci (např. komunikační dovednosti, tvorba textů, IT dovednosti). Každoročně probíhá školení řidičů, školení BOZP a PO a hygienických zásad, školení první pomoci s důrazem na pomoc dle onemocnění, která se v sociálním podniku vyskytují. Každý rok mají zaměstnanci neomezenou možnost vybírat si z nabídky školení na seduo.cz (Leadership, obchodní dovednosti, jazykové kurzy, osobní rozvor, IT kurzy, HR, právo, marketing). Tyto kurzy jsou ukončovány testem. Po jeho úspěšném dokončení získají zaměstnanci certifikát o jeho absolvování.
 • Zaměstnanci sociálního podniku se v roce 2020 účastnili vzdělávacího projektu Šance na restart (školitel Šance na vzdělání, z. ú); Úvod do G Suite – bezpečnost v cloudu, hesla a Chrome (školitel Pavel Minář), iCloud a bezpečnost na Macu (školitel Martin Světlík), Funkce Excel a tipy a triky pro Excel (školitel Pavel Lasák), Jak se stát autoritou (školitel Eva Marková), Efektivní delegování: jak posilovat pravomoci pracovníků (školitel Rasťo Duriš), Home office a vedení týmu na dálku: praktické tipy pro manažery (školitel Zdenka Studená), Mindfulness – Jak se zbavit stresu a napětí i když nestíháte (školitel Katarzyna Korda Jedzoková), kurzy anglického jazyka (školitel Bronislav Sobotka).
 • Naši zaměstnanci si mohou nakoupit produkty spolku za zvýhodněné ceny, které jsou nižší než velkoobchodní ceny.
 • Pomáháme rozvíjet a školit další sociální podniky, které se chtějí specializovat na dobrou a udržitelnou gastronomii a turismus.

Ekonomický prospěch

Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.
Minimálně 51 % zisku reinvestujeme do rozvoje – do dalšího rozvoje pražírny, rozšiřování nabídky, marketingu, neziskových aktivit spolku.
Z výsledků hospodaření vytváříme rezervu pro obnovu vybavení, případně pro realizaci rozvojových záměrů. 

 • Za rok 2020 byl zisk sociálního podniku 159 616,30. Ten byl použit na spolufinancování vybavení pražírny (kávovary, mlýnky, filtrace na vodu), dodávky a osobního vozidla.
 • Za rok 2021 byl zisk sociálního podniku po zdanění 865 707 Kč. Ze zisku jsme financovali pořízení služebního auta pro obchodní zástupce Škoda Fabia s cenou 205 000 Kč. V oblasti online marketingu jsme se zaměřili na optimalizaci webových stránek pro webové prohlížeče a vyhledávače, SEO analýza byla realizována kontinuálně po dobu celého roku v ceně 240 000 Kč. Další měsíční výdaje na online marketing na sociálních sítích byly 6 000 Kč a byly vynakládány po dobu celého roku 2021, tedy v částce celkem 72 000 Kč. Pro prezentace kávy jsme zakoupili 2 ks kávovarů Lamanti, které jsou využívány obchodními zástupci pro prezentace u potenciálních zákazníků i na prodejních akcích v hodnotě 38 000 Kč.

Environmentální prospěch

 • Dbáme na to, aby naše podnikatelské činnosti byly v souladu s principy ochrany krajiny a přírody.
 • Zohledňujeme environmentální aspekty při výrobě, spotřebě a prodeji.
 • Naše pražičky jsou moderní zařízení vyrobená díky moderním hořákům s cílem minimalizovat množství plynu potřebného pro pražení.
 • Používáme energeticky úsporné spotřebiče a ekologické čisticí prostředky pořizované v mělnických prodejnách. Zbytky z pražení kávy jsou ukládány do popelnice na bioodpad. Pro dodávky IT techniky využíváme darů firem, v případě nákupů preferujeme recyklované výrobky.
 • Klademe důraz na zásady tzv. zeleného úřadování (recyklovaný papír, další kancelářské potřeby). Pro zasílání a výplně zásilek používáme již dříve použité kartóny a obaly. Zákazníkům nezasíláme papírové faktury, pouze elektronické.
 • Nepoužíváme v budovách klimatizaci, tím šetříme životní prostředí.

Místní prospěch: podpora komunity a lokálního podnikání

 • Při výběru pracovníků spolupracujeme s místními aktéry. Výběr zaměstnanců z cílové skupiny realizujeme ve spolupráci s Kontaktním pracovištěm Úřadu práce Mělník.
 • Přednostně uspokojujeme potřeby místní poptávky (např. Kafe Mělník, Dům řemesel Arcadis Vysoká, Hotel Kokořín, MEKUC ad.). Svojí činností napomáháme i k oživování CHKO Kokořínsko. A to jak v roli zaměstnavatele, tak propagací oblasti a místa jako takového.
 • Aktivně spolupracujeme s místními gastro provozovnami, penziony, hotely, turistickými a informačními centry, lokálními politickými aktéry. Taktéž se Školním statkem Mělník a Českou zemědělskou univerzitou, která zde má středisko praktické výuky.
 • Zapojujeme se do lokální osvěty a charitativních akcí, například benefice „Mělník hraje PRO“, dodáváme kávu do Domova pro seniory.
 • Vždy, když je to možné, spolupracujeme s místními dodavateli (např. při úpravě pražírny u rozvodu plynu a instalace komínů).
 • Vzhledem k dominantní komoditě, kterou je káva, nemáme bohužel možnost využívat místních dodavatelů. Avšak dílčí dodávky, jako například tisk etiket, jsou řešeny ve spolupráci s místní tiskárnou. Veškeré vybavení prostorů (maloobchodní nákupy) jsou taktéž realizovány u místních dodavatelů v lokalitě Mělníka.