DOPRAVA ZDARMA
při nákupu nad 890 Kč

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
jako možnost nákupu pro firmy

NÁKUPEM PODPOŘÍTE
práci lidí se zdravotním postižením

Pražírna kávy
NATURPARK 12

Čerstvě pražená výběrová káva
s neobyčejným příběhem

Společensky prospěšný cíl

V našem provozu pražírně kávy sledujeme společensky prospěšný cíl a zaměstnáváme a začleňujeme osoby se zdravotním postižením či jinak znevýhodněné na trhu práce.

Sociální prospěch

 • Integrujeme osoby se zdravotním postižením a ze sociálně znevýhodněných skupin. Našim dlouhodobým cílem je zaměstnávat 80 % osob z těchto skupin.
 • Všichni zaměstnanci se znevýhodněním pracují na snížený pracovní úvazek a umožňujeme jim nepravidelnou pracovní dobu.
 • Zaměstnancům poskytujeme psychosociální podporu prostřednictvím speciální pracovní pozice poradkyně, která se zaměstnanci pracuje na jejich individuálním rozvoji. Hlavním kritériem pro jejich hodnocení není jen jejich výkonnost, ale především snaha a chuť pracovat.
 • Chceme, aby všichni naši zaměstnanci cítili, že mají nemalý vliv na směrování celého spolku. Tím dochází k posilování jejich sebevědomí, což podporuje jejich psychosociální a společenský růst – je to jedním z hlavních cílů našeho sociálního podnikání, dosáhnout toho, aby naši zaměstnanci věděli, že právě oni se podílejí na úspěchu sociálního podniku.
 • Naši zaměstnanci se podílejí na směrování podniku, jeho rozvíjení, propojování s místními skupinami. V rámci výroby, provozu, nákupu surovin, služeb a dalších komodit bereme na vědomí jejich zkušenosti. Společně probíráme náměty ke zlepšení, připomínky a názory. Dochází k pravidelným setkáním se členy představenstva spolku i dalšími zaměstnanci spolku.
 • Sociální podnik pravidelně umožňuje jednotlivým zaměstnancům vzdělávání dle jejich potřeb vycházejících z vykonávané pracovní pozice a spolupracujeme za tímto účelem i s dalšími organizacemi (např. Šance na vzdělání o. p. s., MPSV). Věnujeme pozornost i internímu vzdělávání zajišťovanému našimi zaměstnanci (např. komunikační dovednosti, tvorba textů, IT dovednosti).
 • Naši zaměstnanci si mohou nakoupit produkty spolku za zvýhodněné ceny, které jsou nižší než velkoobchodní ceny.
 • Pomáháme rozvíjet a školit další sociální podniky, které se chtějí specializovat na dobrou a udržitelnou gastronomii a turismus.

Ekonomický prospěch

Tržby z prodeje výrobků a/nebo služeb tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku.
Minimálně 51 % zisku reinvestujeme do rozvoje – do dalšího rozvoje pražírny, rozšiřování nabídky, marketingu, neziskových aktivit spolku.
Z výsledků hospodaření vytváříme rezervu pro obnovu vybavení, případně pro realizaci rozvojových záměrů. 

Environmentální prospěch

 • Dbáme na to, aby naše podnikatelské činnosti byly v souladu s principy ochrany krajiny a přírody.
 • Zohledňujeme environmentální aspekty při výrobě, spotřebě a prodeji.
 • Naše pražičky jsou moderní zařízení vyrobená díky moderním hořákům s cílem minimalizovat množství plynu potřebného pro pražení.
 • Používáme energeticky úsporné spotřebiče a ekologické čisticí prostředky pořizované v mělnických prodejnách. Zbytky z pražení kávy jsou ukládány do popelnice na bioodpad. Pro dodávky IT techniky využíváme darů firem, v případě nákupů preferujeme recyklované výrobky.
 • Klademe důraz na zásady tzv. zeleného úřadování (recyklovaný papír, další kancelářské potřeby). Pro zasílání a výplně zásilek používáme již dříve použité kartóny a obaly. Zákazníkům nezasíláme papírové faktury, pouze elektronické.
 • Nepoužíváme v budovách klimatizaci, tím šetříme životní prostředí.

Místní prospěch: podpora komunity a lokálního podnikání

 • Při výběru pracovníků spolupracujeme s místními aktéry. Výběr zaměstnanců z cílové skupiny realizujeme ve spolupráci s Kontaktním pracovištěm Úřadu práce Mělník.
 • Přednostně uspokojujeme potřeby místní poptávky (např. Kafe Mělník, Dům řemesel Arcadis Vysoká, Hotel Kokořín, MEKUC ad.). Svojí činností napomáháme i k oživování CHKO Kokořínsko. A to jak v roli zaměstnavatele, tak propagací oblasti a místa jako takového.
 • Aktivně spolupracujeme s místními gastro provozovnami, penziony, hotely, turistickými a informačními centry, lokálními politickými aktéry. Taktéž se Školním statkem Mělník a Českou zemědělskou univerzitou, která zde má středisko praktické výuky.
 • Zapojujeme se do lokální osvěty a charitativních akcí, například benefice „Mělník hraje PRO“, dodáváme kávu do Domova pro seniory.
 • Vždy, když je to možné, spolupracujeme s místními dodavateli (např. při úpravě pražírny u rozvodu plynu a instalace komínů).
 • Vzhledem k dominantní komoditě, kterou je káva, nemáme bohužel možnost využívat místních dodavatelů. Avšak dílčí dodávky, jako například tisk etiket, jsou řešeny ve spolupráci s místní tiskárnou. Veškeré vybavení prostorů (maloobchodní nákupy) jsou taktéž realizovány u místních dodavatelů v lokalitě Mělníka.
Nakupte ještě za 890  a máte dopravu ZDARMA!
0
Váš nákup
 • No products in the cart.