Čerstvě pražená výběrová káva
s neobyčejným příběhem

Blog | Vydejme se do přírody, ať nejsme bledule!

Bledule

Ty totiž velmi rychle odkvétají…

Ale když se do rozkvětu pustí, nejsou to troškařky – vytvořit zvládnou doslova koberce bílé krásy. Však v angličtině bledule jarní vyzní nejen jarně, ale i zasněženě romanticky: spring snowflake (jarní sněhová vločka). Vědecký název, ten už vědecky opravdu zní: Leucojum vernum. Pojmenování má původ z řeckého leukós (bílý). A naše babičky je nazývaly například koukořička nebo blednivka.

Na území CHKO Kokořínsko se vyskytuje řada vzácných a ohrožených druhů, mezi něž patří právě bledule jarní. Můžeme je nalézt v slatinných a mokřadních společenstvech niv Liběchovky, Pšovky, Nedamovského potoka a dalších vodních toků.

Bledule jarní jsou jedny z prvních na jaře kvetoucích bylin. V květu je můžeme spatřit v období od února do dubna. Mnohdy si razí cestu za sluníčkem ze sněhu. Jejich domovem jsou vlhká stanoviště; daří se jim na březích potoků a v podmáčených lužinách ve společnosti olší.

Hlavními znaky bledule jarní je velký bílý zvonkovitý květ se žlutými skvrnami na okraji okvětních lístků a úzké dlouhé zelené listeny. Celá rostlina vyrůstá z podzemní cibule, která po odkvětu uchovává veškeré živiny. Z jedné cibule vyrostou každý rok tři až čtyři listy a jeden až dva květy.

Při obdivování těchto krasavic mějme na paměti, že se řadí mezi jedovaté rostliny. Rostlina obsahuje toxické alkaloidy. Požití části rostliny (zejména cibule) působí otravu, která se projevuje nevolností, zvracením, průjmem.

Ještě ohleduplnější bychom měli být k samotným bledulím. Do vázičky je rozhodně netrhejme, jejich něhou i silou se nechme okouzlit přímo v místě jejich výskytu. Jinak si domů místo výzdoby odneseme špatný pocit a oprávněně tučnou pokutu – bledule jarní patří podle zákona o ochraně přírody a krajiny mezi zvláště chráněné druhy rostlin. Proto je chráněna ve všech svých podzemních i nadzemních částech a ve všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž její biotop. Je zakázáno takové rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji.

Tak našlapujme opatrně!

Slunečné jarní dny všem a po procházce příjemně strávený čas třeba u šálku lahodné kávy z naší adresy Kokořín 12.

Káva do kanceláře

Dopřejte vašim lidem dobré povzbuzení.

Velkoobchod

Naši kávu dodáváme kavárnám i restauracím.