Čerstvě pražená výběrová káva
s neobyčejným příběhem

Blog | Co má rosnička zelená společného s kávou?

Rosnička zelená

Například domov v CHKO Kokořínsko, kde sídlí i náš sociální podnik NATURPARK 12 – pražírna kávy. Rosnička zelená je v České republice silně ohroženým druhem a je zákonem přísně chráněná. Proto ji právem připomínáme na našich etiketách Etiopie – kávy na filtrespresso.

Pojďme tedy společně poznávat dalšího obyvatele chráněné přírody…

Hyla arborea. Pod tímto latinským názvem se skrývá nezaměnitelná žabka. Jasně zelená, s tmavým proužkem, který se táhne od nosního otvoru přes oko a dále přes celou délku těla až na konec trupu. Tam končí jako jakási klička.

Velikostí přibližně 5 centimetrů je menší vzrůstem, ale o to větší je významem; tento obojživelník je jediným zástupcem čeledi rosničkovitých v Česku! Jejím domovem je jinak téměř celá Evropa, částečně Malá Asie.

Rosnička zelená je zejména noční tvor, ale zvládá i denní aktivitu. Nám tak dobře známý skřehotavý hlas je slyšitelný až na stovky metrů. Většinu života si lebedí ve slunných křovinatých a stromovitých porostech, v listnatých hájích a močálech. Zimní období přečkává zahrabána v zemi v blízkosti vody nebo na vlhkých pobřežních stěnách.

Kvůli rozmnožování se z jara přesouvá do mělkých vodních nádrží. Doba výtěru je od dubna do konce června. Samička je pořádně výkonná – snáší jednou do roka až 1400 vajíček, často ve shlucích po padesáti kusech. Sameček oplodňuje vajíčka více samiček. Ach ti muži!

Tělesná zdatnost není rosničce zelené cizí – nejenže umí dobře skákat, ale přísavkami se udrží na hladkém povrchu či kolmých stěnách. Zploštělý tvar těla umožňuje pevně přilnout břichem k podkladu, nohy umí složit k tělu. Vyniká i ve hře na schovávanou. Kožní pigmenty reagují na teplotu a vlhkost, tím se mění zbarvení, dokáže tedy být snadno přehlédnutelná. Za normálních okolností je zbarvena hráškově zeleně, ovšem schopností barvoměny může mít vzhled šedý, olivový, okrový, hnědý až žlutý…

Rosnička zelená není bezbranná chudinka – je známá svou jedovatostí, kterou se brání drobným predátorům. Ti se v rámci sebeobrany dočkají velmi bolestivého kousnutí; kromě jedu má totiž v tlamce i řadu zubů. Pro člověka jed rosničky zelené nebezpečný není, protože stěží může při kousnutí proniknout kůží. Ovšem naopak rosnička je krátká na devastující činnost člověka…

A jaké dobroty si dopřává? Živí se drobným létajícím hmyzem, pavouky a jinými bezobratlými živočichy. Kořisti se často zmocňuje skokem, při polykání úlovku si pomáhá předníma nohama. Pulci se živí nálevníky a drobným planktonem, později pak přijímají jakoukoli živočišnou potravu, kterou jsou schopni pozřít.

My vám ke čtení článků nebo po procházce okouzlující jarní přírodou můžeme nabídnout dobroty z našeho NATURPARK 12 e-shopu, kde rosnička zelená vévodí etiketě naší Etiopie – Halo Hartume na espressoEtiopie – Halo Hartume na filtr.

Tak k nám také zavítejte!

Foto: PhotoNature.cz – Michal Jirouš

Káva do kanceláře

Dopřejte vašim lidem dobré povzbuzení.

Velkoobchod

Naši kávu dodáváme kavárnám i restauracím.