Čerstvě pražená výběrová káva
s neobyčejným příběhem

Blog | Inspirace přírodou

Možná vás zajímá, proč máme na etiketách naší kávy NATURPARK 12 různá zvířata. Všechny propojuje jedno. Patří mezi chráněné druhy vyskytující se u nás v chráněné krajinné oblasti.

Na Kokořínsku se nachází řada mokřadních biotopů – prameniště, vodní toky, mokřadní olšiny, olšovo-jasanové luhy, rákosiny, slatiniště, mokřadní louky, řada menších tůní. Tam mají svoje domovy rosnička zelená s mlokem skvrnitým, ale i blatnice skvrnitá či skokan skřehotavý. Právě pro ně jsou v posledních letech obnovovány drobné tůňky na prameništích.

Vydejte se na procházku do jarní přírody CHKO Kokořínsko!

Káva do kanceláře

Dopřejte vašim lidem dobré povzbuzení.

Velkoobchod

Naši kávu dodáváme kavárnám i restauracím.