Čerstvě pražená výběrová káva
s neobyčejným příběhem

Blog | Naší výběrovou kávou poukazujeme na ochranu přírody

Už jste nás jistě prokoukli a víte, že nám nejen při práci velmi záleží na ochraně přírody. Na její důležitost upozorňujeme například originálně ilustrovanými etiketami našeho sortimentu výběrové kávy. Zobrazují chráněné i další druhy fauny a flóry, které jsou součástí CHKO Kokořínsko, kde provozujeme náš sociální podnik a pražírnu výběrové kávy Naturpark 12. Činíme tak v harmonickém souladu s místní krajinou a jejími obyvateli.

Užovka hladká (Coronella austriaca) je jedním z tvorů, který si mimořádnou lidskou ohleduplnost a péči zasluhuje. V České republice je chráněna jako silně ohrožený druh, a to ve všech vývojových stadiích. Chráněna jsou také její přirozená i umělá sídla a její biotop. Nutno zmínit, že početnost tohoto nejedovatého hada klesá i kvůli zabíjení při záměně se zmijí obecnou, ničení oblíbených stanovišť a požárům. Za našimi hranicemi je tento druh užovky rozšířen prakticky po celé Evropě.

Ačkoli nejde o jedovatého hada, při ohrožení se užovka bránit umí pořádně! Vypouští zapáchající tekutinu z kloaky a zuřivě kouše. Charakteristické je také hlasité syčení, nafukování krku a zplošťování hlavy. Užovka hladká má mnoho predátorů – dominují ptáci (dravci, krkavcovití, bažanti) a draví savci (kunovité šelmy, lišky). Sama loví především ještěrky, slepýše, drobné savce a hady, dokonce jedovatých druhů. V mládí žere plže, kobylky a další hmyz. Malou kořist polyká rovnou po zakousnutí a zaživa, větší přidusí smyčkami svého těla, jak to dělají škrtiči. Oběť většinou takto nezabije, jen přemůže a nasměruje do tlamy.

Kde se užovkám dobře žije? Nejlépe ve slunných a kamenitých křovinatých stráních a ve skalách, v sutích. Jde o denního živočicha, ale užovky žijí obvykle skrytě, většinu času se proto ukrývají pod kameny, ve spadaném listí nebo v podzemních úkrytech. Pro oblíbené slunění si vybírají nenápadná místa pařízků či trsů vřesu a borůvek, aby splynuly s prostředím. Páří se po zimování, většinou v dubnu (v tomto období tedy ještě zimují v děrách, skalních rozsedlinách a pod kořeny stromů a keřů). Březost trvá tři až čtyři měsíce a počet mláďat se pohybuje od dvou do devatenácti! Samice o mláďata nepečuje. Užovky žijí přibližně deset let, ale mohou se dožít téměř třiceti.

A jak je tento had dlouhý? Standardně padesát až sedmdesát centimetrů. Samci bývají hnědí, někdy až do červena. Samice jsou spíše šedohnědé. Za hlavou se vyskytuje tmavá skvrna, po stranách se táhne tmavý pás. Na hřbetě se skvrny někdy spojují, takže užovka připomíná zmiji. Jak jsme se zmínili na začátku článku, tato podobnost může stát užovku život. Jak je však spolehlivě rozpoznat? Oči užovky mají kulatou zornici. Zmije mají zornice štěrbinovité, tím se odlišují i od dalších druhů českých hadů. Typický je také kovový lesk hladkých šupin užovky; zmije je spíš jakoby sametová.

Nechť jsou tedy lidské oči i srdce dokořán. Ať nikdo neškodíme nejen záměrně, ale ani zbytečně, třeba z nevědomosti. Budou za to vděčné nejen užovky. S takovým příjemným pocitem bude šálek oblíbené kávy chutnat ještě o něco lépe. Třeba espresso či filtrovaná káva připravené z výběrové Kolumbie Guacharos. Užovka hladká z její etikety na vše spolehlivě dohlédne. Nechte si chutnat! Váš Naturpark 12.

Káva do kanceláře

Dopřejte vašim lidem dobré povzbuzení.

Velkoobchod

Naši kávu dodáváme kavárnám i restauracím.