Čerstvě pražená výběrová káva
s neobyčejným příběhem

Blog | Oslavme Světový den vody šálkem výběrové kávy, vždyť mají mnoho společného…

Voda. Chemickým vzorcem H2O. Jedna ze základních podmínek života na Zemi. Oslavovat bychom ji měli daleko častěji než jednou do roka. Není to samozřejmost, která vytéká po otočení kohoutkem. V Naturparku 12 si tuto skutečnost uvědomujeme velmi dobře, proto si spolu s vámi chceme připomenout svátek tohoto daru.

Světový den vody připadá každoročně na 22. března. Od roku 1993 se oslavuje po celém světě. Vyhlásila jej Organizace spojených národů (OSN), aby připomínal důležitost vody pro celou naši planetu. Důvodem je smutný fakt, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody.

Cílem Světového dne vody je zviditelňování nejrůznějších témat souvisejících s vodou a upozorňování na problémy týkající se znečišťování vodních zdrojů, klimatických změn, špatného přístupu k vodě, ale také potravinové bezpečnosti. Pro každý rok je vyhlašováno jedno konkrétní téma, kterému se věnují osvětové akce. V České republice se ke Světovému dni vody připojují zejména vodárenské společnosti, tradiční jsou dny otevřených dveří. Letošním tématem je Podzemní voda – zviditelnění neviditelného. Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude.

Je nutné si uvědomit, že voda není neomezenou surovinou, ale je třeba jí šetřit a recyklovat ji. Nedostatek kvalitních zdrojů vody patří mezi nejzávažnější globální problémy. Ale například i energie a voda jsou úzce svázány a souvisejí spolu. Výroba energie vyžaduje využití vodních zdrojů; vztah mezi vodou a energií platí i obráceně – energie se používá k čerpání, úpravě a rozvodu vody uživatelům. Voda je bez diskuse klíč k životu, zdraví a rozvoji.

Bez dostatku vody bychom vám nemohli nabízet výběrovou kávu. Důležitým faktorem pro pěstování kávovníku jsou časté a pravidelné srážky. Pokud neprší, kávovníky nevykvetou a v daném období nerodí. Rovněž zpracování, příprava a výsledná chuť kávy jsou ovlivněny kvalitou a správnou volbou vody.

Protože náš sociální podnik a pražírna výběrové kávy Naturpark 12 našel domov v CHKO Kokořínsko ─ Máchův kraj, nesmíme zapomenout zmínit obrovský přínos vody v této oblasti. Z pohledu ochrany přírody jsou nejvýznamnějšími vodními toky Liběchovka a Pšovka a některé jejich přítoky. Ovlivňují zdejší krajinu a život v ní. Kromě bohatě vyvinuté soustavy mokřadů bylo především na potoce Pšovka vybudováno několik vodních nádrží. Některé tůně mají přirozený původ, například Kačírek.

V povodí Pšovky a Liběchovky mají útočiště rozmanité druhy vzácných i běžných vodních a dalších druhů flóry. Nechceme opominout ani unikátní faunu mokřadů CHKO Kokořínsko ─ Máchův kraj, někteří zástupci se v České republice nikde jinde nevyskytují. Bezpočtu živočichů a rostlin této lokality se budeme věnovat podrobněji v nových příspěvcích našeho blogu.

CHKO Kokořínsko ─ Máchův kraj je součástí České křídové tabule, která má díky své geologické stavbě velmi dobré podmínky pro akumulaci podzemních vod. Letošní téma Světového dne vody nám tak celkově příjemně rezonuje…

Važme si toho, že si můžeme připravit šálek oblíbené kávy, k espressu si nalít sklenku čisté pitné vody nebo si díky ní připravit lahodnou kávu filtrovanou. Všude ve světe tu možnost nemají. Proto vodou nikdy neplýtvejme. Krásný březnový den!

Foto: Pavel Novotný

Káva do kanceláře

Dopřejte vašim lidem dobré povzbuzení.

Velkoobchod

Naši kávu dodáváme kavárnám i restauracím.