Čerstvě pražená výběrová káva
s neobyčejným příběhem

Blog | Počasí a klimatické změny mají zásadní vliv na pěstování a produkci kávy

Předpověď počasí sledujeme denně. Zajímá nás už při běžných drobnostech, jako je volba vhodného oděvu a obuvi, plánování výletu či dovolené a podobně. Dopad má však na daleko podstatnější dění a děje kolem nás, potažmo pak na nás. To se týká i oblíbené kvalitní výběrové kávy, protože klimatické vrtochy nesvědčí ani jí.

Dopady klimatických změn například na arabiku vyvolávají environmentální, ekonomické a sociální obavy. Trápí miliony drobných zemědělců, kteří na tuto plodinu spoléhají jako na svou hlavní obživu. Vlivem klimatických změn totiž dojde k výraznému úbytku ploch, na kterých se káva pěstuje.

Kávovník arabský (arabika) a kávovník statný (robusta), z jejichž zrnek se tolik oblíbený nápoj vyrábí, se už dostaly mezi ohrožené druhy. Pěstování kávy čím dál víc sužuje nejistota kvůli kácení lesů, horku i různým škůdcům a houbovým onemocněním, kterým změna klimatu přeje. Jedním z nepřátel kávovníků je nemoc jménem kávová rez, při níž listy napadá plíseň – na tu je náchylná zejména arabika, která tvoří podstatnou část veškeré produkce kávy na světovém trhu.

Vědci na problém, že kávovníkům nesvědčí globální změna klimatu, upozorňují opakovaně. Například podle studie Klimatického institutu v Austrálii je možné, že k roku 2050 může světová produkce kávy klesnout až o padesát procent. Hrozí totiž, že padesát procent půdy, která se k pěstování kávy využívá, se v budoucnu stane neúrodnou.

Klimatické změny a neuvážené lidské zásahy ohrožují řadu dalších plodin. Podle expertů mají nejasnou budoucnost také kakaové boby, plody pistácií, mandloní nebo mangovníky. V minulosti dokonce někteří odborníci projevili obavy, že čokoláda může být za třicet let minulostí. Kakaovníkům se výrazně hůře žije ve stále teplejším prostředí.

Velká horka ovlivňují rovněž produktivitu, protože vyšší teploty mají dopad na fyzickou i psychickou stránku lidí, kteří na kávových plantážích pracují.

Negativní dopady klimatu převažují už ve všech hlavních produkčních oblastech. Některé společnosti se již na měnící se podmínky připravují, například distribuují farmářům odrůdy kávy odolnější vůči změně klimatu. Ceny kávy už v důsledku nepříznivého počasí prudce vzrostly.

Aby pěstitelé i výrobci kávy odvrátili nejhorší, mnozí spolupracují s organizací Rainforest Alliance a snaží se přejít na udržitelný regenerativní způsob pěstování kávy.

V našem sociálním podniku a pražírně výběrové kávy Naturpark 12 nám naše společná budoucnost není lhostejná; všechny naše provozy fungují na principech sociálního podnikání a v souladu s ochranou krajiny a přírody. Pro velké globální změny totiž musí každý začít nejprve u sebe.

Z adresy Kokořín 12 vám přejeme stále plné šálky oblíbené kvalitní výběrové kávy a pohodový duben!

Váš Naturpark 12

Káva do kanceláře

Dopřejte vašim lidem dobré povzbuzení.

Velkoobchod

Naši kávu dodáváme kavárnám i restauracím.