Čerstvě pražená výběrová káva
s neobyčejným příběhem

Blog | CHKO Kokořínsko – Máchův kraj na jaře voní kvetoucími rostlinami. A voní tam i naše výběrová káva!

Prvotřídní výběrová káva si žádá tvrdou dřinu – od počátku až do konce celého procesu, aby se v té nejvyšší kvalitě dostala do vašich rukou a šálků, poté rovnou k chuťovým pohárkům. To vám v našem sociálním podniku a pražírně výběrové kávy Naturpark 12 můžeme potvrdit.

Jinak tomu není ani při revitalizaci a údržbě krajiny. Příroda si sice v mnoha případech spolehlivě poradí sama, ale když se jí svědomitě věnují správní lidé s nejlepšími úmysly, vzejde ze vzájemné symbiózy mnoho užitečného a krásného. Ochrana přírody totiž není pouze o bezzásahovosti. Právě naopak.

Třeba díky několikaletému úsilí v ručním kosení luk se na louky a pastviny do několika lokalit CHKO Kokořínsko – Máchův kraj vrátily vzácné druhy rostlin a obecně se zvýšila druhová pestrost živočichů a rostlin. Okolí uchvacují tisíce květů vzácné a ohrožené orchideje prstnatec májový (dalším názvem vstavač májový), těšit se můžeme vzhledem i vůní dalších rostlin, které v květnu nakvétají, například v dnešní době zřídka k vidění prstnatec Fuchsův (prstnatec listenatý), vstavač nachový – o němž už jsme vám mnohé prozradili na blogu Naturparku 12, protože je králem naší kávové etikety, nyní pro výběrovou kávu Burundi Gahahe pro přípravu filtrované kávy (vyznačuje chutí malin, melounu a ananasu).

V slatinných a mokřadních společenstvech niv Liběchovky, Pšovky, Nedamovského potoka a dalších vodních toků CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, ve kterém je doma i náš sociální podnik a pražírna výběrové kávy Naturpark 12, můžeme najít silně ohrožený kruštík bahenní, vyhynutím ohrožený všivec bahenní, jedovatý upolín nejvyšší či zákonem chráněnou vachtu trojlistou (lidovým názvem hořký jetel), dokonce i příležitostně masožravou tučnici obecnou (jediný druh tučnice rostoucí v České republice). Opravdu stojí za to vyhledat si na internetu či v knihách podrobnější popisy a fotografie zmíněných rostlin, pokusit se je v přírodě „potkat“. Zaručujeme vám pastvu pro oči i duši! Třeba sami objevíte další zajímavé a krásné druhy.

A proč že je tolik záslužné a potřebné ruční sekání křovinořezy nebo malými sekačkami bez vjíždění velké techniky? Podle ochránců přírody je jediným možným řešením, jak louky zbavovat náletových dřevin, rákosu a trávy. Právě kvůli nim v minulosti vzácné druhy rostlin z luk vymizely.

Protože přestane-li se nějaká lokalita udržovat, spěje to k chudšímu společenství. Kosením ochránci přírody zabraňují zarůstání ploch již zmíněnými nálety. Na louky, které se sekají výhradně ručně, se tak mohou vracet vzácné druhy rostlin. To se ale stane až po několika letech tvrdé práce, záleží na tom, jak dlouho byla louka zanedbávána. Rákos lze sečením oslabit přibližně po dvou letech, v ostatních případech jde minimálně o čtyři roky!

Práce v mnohdy těžko přístupném terénu není snadná. Jinak než pomocí kosy nebo lehkého křovinořezu se na Kokořínsku pracovat nedá. Těžká technika by na podmáčených loukách stejně zapadla. Traktory na louky vjet nemohou také proto, že by zničily vzácné rostliny.

Vše chce trpělivost, důslednost a poctivou práci. Mnohonásobně se vrátí nejen nám lidem, ale neméně důležitě rovněž prostředí, ve kterém jsme přizvanými hosty a žijeme v něm společně s dalšími živými tvory.

Vychutnávejte si jarní počasí a přírodní zázraky!

Z Naturparku 12 navíc ochutnejte skvělou výběrovou kávu, kterou vám nabízíme vždy čerstvě napraženou pro přípravu espressa i kávy filtrované.

Tým Naturparku 12 se těší na setkání s vámi! A nezapomínejte prostředí kolem sebe s pokorou chránit.

Káva do kanceláře

Dopřejte vašim lidem dobré povzbuzení.

Velkoobchod

Naši kávu dodáváme kavárnám i restauracím.