Čerstvě pražená výběrová káva
s neobyčejným příběhem

Blog | S výběrovou kávou jsme ve svém živlu! Obojživelníci zase v jarní přírodě.

Aprílové počasí si s námi pěkně polaškovalo. Od měsíce lásky už čekáme větší stabilitu. Květen nás každoročně okouzluje krásou a vůní květů, rozplýváme se nad mláďaty – pozorujeme nový život v přírodě. Novinky jsme pro vás nachystali rovněž v našem sociálním podniku a pražírně výběrové kávy Naturpark 12 na adrese Kokořín 12.

Čerstvě pro vás pražíme Brazílii Canastra pro přípravu kávy espresso. Máte-li v chuti rádi lískový ořech, mléčnou čokoládu a karamel, budete potěšeni. Radost máme i my, jak etiketa této výběrové kávy opět souzní s přírodou. Její stálicí je mimo jiné mlok skvrnitý; tohoto silně ohroženého tvora, který je jako náš sociální podnik a pražírna výběrové kávy Naturpark 12 součástí CHKO Kokořínsko ─ Máchův kraj, jsme vám podrobněji na našem blogu už představili.

Dnes si pojďme zopakovat něco málo z přírodopisu a „obojživelnického“ života. V dalších příspěvcích našeho blogu brzy přijde čas pro podrobnější představení dalších kamarádů obojživelníků a objevování zajímavostí, o kterých jste dosud možná neměli zdání! ?

Obojživelníci jsou studenokrevní, nejjednodušší suchozemští obratlovci. Jak napovídá jejich název, nepodařilo se jim životu na souši plně přizpůsobit. To zvládli jejich předci před stovkami milionů let, kdy uskutečnili jako první přechod z vodního prostředí na souš. Obojživelníci jsou však na vodní prostředí stále pevně vázáni. Většina z nich pouze v období rozmnožování – vajíčka obojživelníků nemají ochranný obal, musejí proto být kladena do vody. Je tomu tak i s larvami. Pulci ve vodě prodělávají metamorfózu, tedy přeměnu v dospělého jedince, při které postupně ztrácejí znaky vodních předků.

A co ta spokojenost v jarní přírodě? Teplota těla obojživelníka je totiž přímo závislá na teplotě okolního prostředí. První hřejivé sluneční paprsky a tání sněhu jsou hotovým životabudičem – probouzejí obojživelníky ze zimního spánku (hibernace). Na souši obojživelníci zimují v zámrzné i nezámrzné hloubce, někteří zimují i ve vodě. Chybějící energii po zimě dočerpávají vyhříváním na sluníčku.

Žáby a ocasatí – to jsou dvě třídy, do kterých se řadí nejznámější zástupci obojživelníků. Rozdíly tvoří zejména stavba jejich těla. Žábám v dospělosti ocas chybí, ocasatým v dospělosti zůstává. Obojživelníci mají hladkou kůži bez šupin. Na prstech končetin najdeme drápky. U obojživelníků jsou rozdíly mezi samcem a samicí, jde o tzv. pohlavní dimorfismus. Rozdíly jsou patrné zejména ve velikosti a zbarvení, například samci čolků jsou zbarveni výrazně pestřeji než samice.

Přírodní rezervaci Mokřady dolní Liběchovky má čolek horský jednu z nejníže položených lokalit v České republice. V CHKO Kokořínsko – Máchův kraj se poměrně běžně vyskytují čolek obecný, čolek horský, ropucha obecná, skokan hnědý a skokan štíhlý. Mezi vzácné druhy patří blatnice skvrnitá, rosnička zelená, skokan skřehotavý a už námi zmiňovaný mlok skvrnitý.

Čolek horský a skokan štíhlý obývá rovněž tůně a tůňky v PR Kokořínský důl.

U Mšena (je označováno za vstupní bránu Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, při jejímž jihovýchodním okraji leží) jsou revitalizovány rybníky a vznikají nové tůně, což souvisí s rozmnožováním obojživelníků – žáby se na jaře stahují z polí a lesů do tůní, kde kladou snůšky. Tím se rozmnožují.

Vytváření nových vhodných stanovišť a péče o stávající biotopy jsou důležitým a prvořadým úkolem ochrany přírody. Ztráta přirozených stanovišť je největším problémem pro obojživelníky. Kromě nevhodných zásahů v krajině jsou pro obojživelníky velkým nebezpečím různá znečištění, například pesticidy a podobně. Citlivá pokožka obojživelníků a vajíčka bez obalu jsou tak vystavovány těmto škodlivým vlivům. Znečištění vody a okolního prostředí vede k vývojovým vadám, a dokonce usmrcení zárodků.

V posledních letech je závažnou hrozbou také hustá dopravní síť. Intenzivní provoz je pro obojživelníky v období jarního tahu nepřekonatelnou bariérou. Při svých cestách na rozmnožiště často končí pod koly automobilů. Nezřídka se jedná o velké populační ztráty, protože některé druhy migrují společně. Může tak jít o desítky až stovky jedinců. Z těchto důvodů jsou v jarním období u problematických úseků instalovány záchranné bariéry s nádobami. Jednici jsou pak přes frekventované úseky přenášeni. Narazíte-li na značku „Pozor, žáby!“, zpomalte prosím. Dejte bezbranným tvorům šanci. A na oplátku si v klidu a pohodě vychutnejte šálek své oblíbené výběrové kávy, ať už je vaším favoritem espresso, či káva filtrovaná.

Příjemné, prosluněné a ohleduplné jaro! Váš Naturpark 12.

Káva do kanceláře

Dopřejte vašim lidem dobré povzbuzení.

Velkoobchod

Naši kávu dodáváme kavárnám i restauracím.