Čerstvě pražená výběrová káva
s neobyčejným příběhem

Blog | Podnikání s ohledem na lidi i okolní prostředí

Pražíme skvělou kávu, podporujeme ochranu krajiny Kokořínska a zároveň zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením. Jsme jedním z nejdůležitějších projektu neziskové organizace Revenium. Máme v tom jasno. Přesto, když řekneme, že vedeme sociální podnik, občas vidíme zvednuté obočí. Takže zároveň bouráme mýty a předsudky.

Naše pražírna je integračním sociálním podnikem. Co to vlastně znamená?

Poodkryjeme-li vše, co se za tímto kouzelným slovním spojením skrývá, přijdeme na to, že se podnikatelé zavazují k řadě povinností a omezení. Dokonce by se dalo říci, že je taková forma podnikání pro ty „odvážnější“. Nejenom, že podnik musí vyprodukovat konkurenceschopný produkt,
ale zároveň musí naplňovat principy pro sociální podnikání stanovené.

Prvním je princip sociální, a sice zapojení znevýhodněných skupin do pracovního procesu. Je na každém podnikateli, jakou cílovou skupinu si zvolí. A tady nastává první velké překvapení pro ty, kteří jsou sociálním podnikáním nepolíbení. Cílem takového integračního sociálního podnikání není zaměstnávat jen viditelně zdravotně postižené lidi. Podnik se může rozhodnout i pro integraci dalších znevýhodněných skupin, osob po výkonu trestu nebo například matek samoživitelek, ale také lidí seniornějšího věku, nebo lidí bez domova.

Sociální princip je ale jen začátek, k podnikání se váže naplňování dalších třech, a sice ekonomického, místního a environmentálního.

Každý sociální podnik má povinnost minimálně 51 % ze zisku opět vracet zpátky do podnikání. Navíc musí doložit, že alespoň 30 % příjmů pochází z jeho činnosti. Čili ani to, že jsou takové podniky živy jen z dotací, není vůbec pravda. ��

Díky dodržování principu místního a environmentálního jsou navíc podniky tohoto typu pro společnost přínosné, a to jak pro její rozvoj, tak pro životní prostředí. Snaha o spolupráci s místními dodavateli a producenty krásně nahrává rozkvětu, podpoře a navazování lokální spolupráce. Což, jak nám ukázala i nastalá doba covidová, jsou důležité aspekty fungování společnosti. Navíc je vše vykonáváno šetrně a ohleduplně k přírodě.

Nemusíte mít strach, že naše výběrová káva bude pozbývat na kvalitě z důvodu výroby pod hlavičkou sociálního podniku. Ba naopak, za chodem pražírny může být dokonce více práce, než by tomu mohlo být v normálním provozu.

S radostí naplňujeme podmínky pro lokální spolupráci a pomáháme nalákat lidi do oblasti malebného Kokořínska – to vše s ohledem na přírodu, jejíž krásy naši pražírnu obklopují. A že jsou mezi námi v týmu tací, kterým osud nadělil určitou diagnózu či nešťastnou událost s doživotními následky?
V tom žádný problém nevidíme! A pevně věříme, že Vy také ne. ��

Káva do kanceláře

Dopřejte vašim lidem dobré povzbuzení.

Velkoobchod

Naši kávu dodáváme kavárnám i restauracím.