Čerstvě pražená výběrová káva
s neobyčejným příběhem

Blog | Světový den mokřadů venku oslavte, doma pro zahřátí si výběrovou kávu dopřejte

A už tady máme únor. Chce se vám stále spát, cítíte se bez energie a unavení? To chce pořádně provětrat tělo na čerstvém vzduchu a zažít něco neobvyklého. Uvidíte, že hned bude lépe! Máme tip, čím hned zkraje měsíce začít. Co třeba navštívit mokřady, zjistit o nich více a poznat jejich ptačí obyvatele? Ptáte se, proč vám doporučujeme právě tento program, když ke všemu zní tak „mokře“?

Odpověď máme jasnou – 2. února si lidé celosvětově připomínají Světový den mokřadů. Toto datum označuje den podepsání Úmluvy o mokřadech v roce 1971. Ramsarská úmluva (další pojmenování Úmluvy o mokřadech) má 171 smluvních stran, což značí počet států, které se k ní připojily. Česká republika tak učinila v roce 1990.

Světový den mokřadů byl 30. srpna 2021 uznán jako připomínkový den OSN.

Mokřady mají mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva; proto je každá smluvní strana povinna zařadit alespoň jeden ze svých mokřadů na Seznam mokřadů mezinárodního významu, který úmluva spravuje. Účastí a zapsáním mokřadu se členský stát zavazuje zajistit adekvátní ochranu a rozumné užívání mokřadů na svém území. Seznam v současné době čítá více než 2 400 mokřadů celého světa.

Naše republika má v seznamu zapsáno 14 mokřadů, jsou mezi nimi rybniční soustavy (například třeboňské rybníky, Novozámecký a Břehyňský rybník, Lednické rybníky), říční nivy (např. Litovelské Pomoraví, Mokřady dolního Podyjí), rašeliniště (na Šumavě, v Krkonoších), dokonce jeden ojedinělý podzemní mokřad – Podzemní Punkva. Samozřejmě nemůžeme opomenout mokřady v povodí Pšovky a Liběchovky v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Jsme vděční, že v tak úžasné oblasti se může nacházet naše pražírna výběrové kávy a sociální podnik Naturpark 12.

Při příležitosti Světového dne mokřadů připravuje Česká společnost ornitologická sérii vycházek a přednášek v různých termínech a místech. Zaměřeny budou na poznávání vodních druhů ptáků a význam našich mokřadů pro jejich zimování a tah. V letošním roce pro vás dobrovolníci připravili rekordních 30 vycházek! Připojujeme se a děkujeme všem organizátorům, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas a přiblížit ostatním fascinující svět vodních ptáků.

Lokality, termíny a program akcí si můžete prostudovat a případně zarezervovat předem. Například 4. února se můžete vydat na přibližně 5 km dlouhou procházku s pozorováním zimujících ptáků okolo Labe a Vltavy, kterou pořádá Regionální muzeum Mělník společně s Českou společností ornitologickou, AOPK ČR a projektem Jeřábí život. A nabízí se mnoho dalších variant. Stačí si vybrat.

Proč je osvěta a ochrana v této oblasti tak důležitá? Mokřady patří mezi nejvýznamnější, současně však světově nejohroženější ekosystémy. Poskytují životní prostor pro rostliny a živočichy, zabezpečují jídlo a čistou vodu, chrání pobřeží, fungují jako přírodní houba proti záplavám a ukládají oxid uhličitý, čímž přispívají k regulaci změny klimatu. Od roku 1900 celosvětově zmizelo přibližně 64 % mokřadů, v České republice až 80 %.

Přesto jsou mokřady stále nezřídka vnímané jako nepotřebný a nevyužitelný prostor. Byly a jsou terčem likvidace, zejména vysoušení a proměny na sušší zemědělskou půdu. Úbytek a degradace mokřadních biotopů má negativní vliv rovněž na ptáky. V případě mnoha vodních a mokřadních druhů je pozorován významný pokles jejich počtů.

Ale abychom zakončili dnešní text optimisticky, připomeňme si pro radost ptáka roku 2022 (Česká společnost ornitologická vyhlašuje každoročně ptáka, kterého chce blíže představit veřejnosti). Vzpomínáte? Byl jím zvonek zelený. Veselý soused naší pražírny v srdci CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Ten, kterého můžete pravidelně vídat i doma v koutku vyhrazeném pro oblíbenou kávu; dostanete-li totiž chuť na výběrovou kávu Indonesia Kerinci Gunung pro přípravu filtrované kávy, přiletí k vám v krásném balení s etiketou, na které patří čestné místo právě zvonku zelenému. Svěží ovocné tóny papáji, manga a švestek všemu dodají tu správnou „třešinku na dortu“. Příjemné smyslové zážitky vám přeje celý náš tým Naturparku 12.

Káva do kanceláře

Dopřejte vašim lidem dobré povzbuzení.

Velkoobchod

Naši kávu dodáváme kavárnám i restauracím.